Update graanontwikkelingen        

30 sep

Beste relatie,

Juli 2015 is onze melangeur Wim van Rangelrooij bij de tarwe wezen kijken. Hij heeft toen een voorspelling gedaan over de graanoogst van 2015.

Inmiddels is de oogst in Europa  is  afgesloten en Wim geeft een update:
De totale opbrengst van tarwe ligt iets lager dan vorig jaar, er zijn hierin wel grote regionale verschillen te bemerken. Met name Frankrijk heeft fors meer tarwe geoogst. Voor rogge is in de belangrijke Duitse regio’s  de oogst  ruim 10% lager. De opbrengst tarwe per hectare is over het algemeen wel iets gegroeid. Omdat er veel tarwe is geoogst met lage eiwitgehaltes wordt er in de markt een premie betaald voor de tarwe met een hoog eiwitgehaltes.

De voor Koopmans Meel belangrijke graangebieden zijn geïnventariseerd en in kaart gebracht. Zoals u van ons gewend bent zullen wij alleen de beste kwaliteiten  naar Leeuwarden halen, waarmee we onze gezamenlijke doelstellingen en verwachtingen blijven waarborgen.

Karakteristieke oogst

Door  verschillende  weersinvloeden van o.a. een  kouder en natter voorjaar en een behoorlijk  warme zomer is oogst 2015 vrij karakteristiek. Door een blijvende  druk op reductie van  stikstof  bemesting is de vorming van het tarwe eiwit wederom iets lager uitgevallen, dit geldt voornamelijk voor de Franse regio’s. Verlaging van de vorming van de eiwit hoeveelheid in de plant is daarmee duidelijk trendmatig. De kwaliteit van het eiwit in de tarwe is over het algemeen goed. Wij signaleren tevens dat binnen geringe afstand en oogstgebied er meer heterogeniteit in kwaliteit is ontstaan.

Zoals  aangegeven hierboven staan de eiwitgehaltes onder druk maar de kwaliteit van de eiwitten zijn wel beter dan de vorige oogst wat ten uiting komt in een betere extensibility bij deeg en (brood)kruimeigenschappen.

Uitkomst monsters

De Hagberg valgetallen zijn over het algemeen voldoende hoog, daar waar heterogeniteit ontbreekt zijn ze soms juist laag dan wel afwijkend in de relatie tot de uit graan verkregen bloem. De door ons onderzochte monsters hebben een laag tot zeer laag micotoxine gehaltes zoals DON en OTA, de verwachting is dan ook hiervan geen problemen zullen ondervinden. De wateropnames zijn gemiddeld genomen gelijk gebleven, uitzondering hierop zijn enkele midden Europese tarwesoorten die juist een lagere wateropname laten zien. Kneedtijden waren in het begin iets lager maar herstellen zich alweer op het oude niveau. De kwaliteiten van de onderzochte monsters tarwe biedt tevens voldoende  mogelijkheden voor de productie van kwalitatief hoogwaardige banket en bindbloemsoorten.

Goede bakeigenschappen rogge

Rogge is ook in de voor ons belangrijke gebieden geoogst. Het is een duidelijk beeld dat de rogge oogst trendmatig verlaagd. Er zullen steeds meer boeren overschakelen op voor hun andere commercieel interessantere granen. Net als bij tarwe is ook hier sprake van heterogeniteit. Wij hebben ons voor de goede kwaliteit rogge soorten inmiddels voldoende ingedekt. Onze rogge kwaliteit worden gekend door  stabiele Amylogram waarden en Valgetallen. Door de juiste melangering toe te passen worden de beste eigenschappen met elkaar verenigd. Onze proefbakkers zijn enthousiast over de bakeigenschappen van ontbijtkoek net als die van (rogge)broodproducten.

Biologische tarwe en rogge

Ook de oogsten van biologische tarwe en rogge zijn goed verlopen, de opbrengsten en analyses zijn vergelijkbaar met die van de vorige oogst. Voor de beschikbaarheid van biologische tarwe en rogge soorten is de situatie in Oost-Europa van groot belang. Koopmans Meel blijft dit op de voet volgen om als grootse leverancier van biologisch  bloem en meel  in Nederland kwalitatieve leveranties te blijven garanderen.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via de voor u vertrouwde kanalen of kiem@koopmansmeel.nl

Met vriendelijk groeten,

Wim van Rangelrooij
Melangeur granen

P.S. voor het ontvangen van een wekelijkse graanupdate kunt u een email sturen naar  verkoop@koopmansmeel.nl