Oogstvooruitzicht Koopmans Meel 2017

24 jul

Volop oogsten in Noordwest Europa na droog en warm weer
Tot en met het voorjaar was het vooral de droogte dat de graanmarkt in het Noordwesten van Europa zorgen baarde. Net op tijd viel er de broodnodige regen, maar al snel kwamen er weer droge en warme periodes. Het lijkt erop dat dit zijn weerslag heeft op de oogst van 2017. Qua eiwitgehaltes zijn de verwachtingen goed, maar de hectolitergewichten zouden wel eens achter kunnen blijven. Op dit moment is Frankrijk voor ongeveer 65 procent klaar met de oogst en moeten alleen de akkers in het Noorden en Noordoosten (Moezel) nog gedorst worden. Wij verwachten in week 31 de eerste Franse tarwe uit de oogst van 2017 voor de wal in Leeuwarden. In Nederland zijn al enkele akkers geoogst, maar dit is nog niet representatief voor de rest van het land. In week 32 wordt bij ons de eerste nieuwe Nederlandse tarwe gelost. Duitsland zit nog volop in de gerstoogst en verwacht na het laatste weekend van juli volop met de tarwe aan de slag te kunnen. Hiervoor is wel een periode van droog weer nodig zodat de tarwe voldoende kan afrijpen en drogen. In week 33 lost Koopmans de eerste nieuwe Duitse broodtarwe. De roggeoogst komt in Duitsland mondjesmaat op gang.

Droogte in Amerika en Australië
In de belangrijkste Amerikaanse graangebieden is het al heel lang heet en droog. De oogst voor Amerikaanse voorjaarstarwe lijkt daardoor voor een groot deel te mislukken. Inmiddels kent Australië hetzelfde weerbeeld.

Kwaliteitsanalyses na de oogst
Bij Koopmans Meel halen we op een duurzame manier zoveel mogelijk uit de graankorrel, met een zo hoog mogelijke kwaliteit. Die kwaliteit houden we daarom goed in de gaten. We analyseren onze granen daarom dagelijks. Over kwaliteitsparameters, zoals valgetallen, wateropname en bakkwaliteit, van de nieuwe oogst valt alleen nog niets te zeggen. De eerste monsters uit de belangrijkste tarwegebieden in Duitsland die we na de oogst binnenkrijgen gaan we volledig analyseren. Wij houden u op de hoogte over de uitslagen van deze analyses.

Melangeteam

Koopmans Meel B.V.
24 juli 2017