Oogstinformatie

05 jul

Geachte relatie,

Hoewel de oogst nog even op zich laat wachten willen wij u alvast informeren over de teelt in de voor Koopmans belangrijke graangebieden. Het wintergraan is over het algemeen goed uit de winter gekomen. Er is weinig vorstschade. Door de zachte winter is het graan goed ontwikkeld. Er is ruim voldoende ingezaaid. De opbrengst en de kwaliteit kunnen echter nog beïnvloed worden door de weersomstandigheden gedurende de komende weken. Duitsland en Frankrijk hebben te kampen gehad met zware regenval wat lokaal soms tot grote wateroverlast heeft geleid. Door de grote hoeveelheid neerslag begint men zich in Frankrijk al enige zorgen te maken over de kwaliteit.

De steeds strenger geworden wetgeving op stikstofbemesting heeft de afgelopen jaren invloed gehad op de eiwitgehaltes. Hoewel de kwantiteit van het eiwit verminderd lijkt de eiwitkwaliteit over het algemeen verbeterd te zijn. Baktesten in het KIEM centrum van Koopmans tonen dit aan. De opbrengst graan per hectare komt met deze beperkte stikstofbemesting wel onder druk te staan. Koopmans blijft kiezen voor kwaliteit en zal dus ook in de komende oogst haar uiterste best doen om alleen tarwe met de beste bakkwaliteiten naar Leeuwarden te halen. Naar verwachting zal in week 32 de eerste nieuwe tarwe in Leeuwarden arriveren en beschikbaar zijn voor melangeren.

Ook de regionale tarwe staat er goed voor. De baktesten van voorgaande oogsten, uitgevoerd door het KIEM centrum, hebben een waardevolle bron van informatie opgeleverd. Akkerbouwers kunnen op basis van deze informatie kiezen voor de meest geschikte tarwerassen voor hun regio. Onder de huidige omstandigheden verwachten wij weer voldoende regionale tarwe in de regio te kunnen betrekken met de juiste bakeigenschappen. Naar verwachting zal in week 33 de eerste lokale tarwe beschikbaar zijn.

Ook de rogge staat er prima voor. Er is weinig vorstschade. Door de zachte winter is de rogge al goed ontwikkeld. De eerste boot met rogge uit de nieuwe oogst verwachten wij rond week 36 in Leeuwarden voor de wal. Koopmans beschikt over voldoende rogge uit de oogst van 2015 om middels geleidelijke inmenging de kwaliteit te kunnen garanderen.

In een volgend oogstbericht zullen wij u verder informeren, wij vertrouwen erop u zo voor eerst voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bauke Wierda
Sourcing Manager

 

Koopmans Op bezoek in de Magdeburger börde
TIP: laat uw klant zien waar uw brood vandaan komt, dit filmpje mag u delen via uw eigen social media kanalen