Oogstbericht rogge 2014

05 sep

Rogge oogst 2014 is “van het land” Koopmans Meel wil u informeren aangaande onze verwachtingen welke van belang zijn. Op basis van onderzoeksresultaten van essentiële parameters binnen ons KIEM centrum, kunnen wij u een betrouwbaar beeld geven van de roggekwaliteiten die wij naar Leeuwarden gaan verschepen.

Rogge oogst 2014 kenmerkt zich door grofweg drie verschillende karakters, afhankelijk van oogstomstandigheden. De vroeg geoogste rogge is van goede kwaliteit met redelijk hoge valgetallen van >225 seconden. Door een lange periode van overvloedige regenval, heeft de rogge die nog op het land stond, flink ingeleverd op valgetalwaarde. Dit kenmerkt zich in een type rogge met behoorlijk hogere enzymactiviteit en lagere valgetallen van <150 seconden. Een aanzienlijk deel rogge heeft zelfs valgetallen van < 120 seconden en worden geacht niet bruikbaar te zijn in bakwaren, deze rogge wordt in biobrandstoffen of tot veevoeders verwerkt. Positief zijn de berichten over lagere gehaltes moederkoren en hogere hectolitergewichten. Oogst 2014 is echter wel ca. 10% lager dan oogst 2013, dit kan mogelijk op termijn tot enige disbalans kunnen leiden.

lees meer