Marktbericht – Week 46

19 nov

De prijs die de molenaar moet betalen voor de tarwe van de akkerbouwer is gebaseerd op de termijnmarkt voor Europese maaltarwe in Parijs, de Matif. Hier komen vraag en aanbod bij elkaar. Door tegenvallende opbrengsten uit de oogst van dit jaar in Rusland en Europa (met name Duitsland) is het aanbod aanzienlijk lager dan vorig jaar. De vraag blijft onveranderd hoog. Deze situatie heeft de tarweprijs op de Matif in het afgelopen half jaar €30 per ton hoger gezet; van €170 naar €200 per ton. De tarweprijs schommelt al weken rond dit niveau.

Het prijsniveau van €200 wordt ondersteund door de krappe balans tussen vraag en aanbod. Een verdere stijging wordt voorkomen door aanbod van relatief goedkope tarwe vanuit Rusland. De beschikbare hoeveelheid te exporteren tarwe vanuit Rusland is echter beperkt en meer dan de helft hiervan is inmiddels geëxporteerd. De vraag is wat er gaat gebeuren als het aanbod vanuit Rusland afneemt en de vraag naar Europese tarwe toeneemt. Dit zou de prijs in het begin van 2019 iets kunnen doen stijgen.

Verder is het van belang dat de ingezaaide wintertarwe goed door de winter komt. De huidige droogte geeft de jonge tarweplant niet de gelegenheid zich goed te ontwikkelen voor de winter. Bovendien moet er ook nog wat geoogst worden in het Zuidelijk halfrond. Van Australië wisten we dat het tegen zou gaan vallen, maar ook Argentinië heeft momenteel te kampen met slecht weer tijdens de oogst. Echt grote prijsontwikkelingen vallen op dit moment niet echt te verwachten maar mogelijk zou er iets opwaartse prijsdruk kunnen ontstaan tijdens de komende wintermaanden.

De aanvoer van tarwe en rogge is nog altijd een grote zorg voor de Europese molens. Door de lage waterstand in de rivieren kunnen schepen maar beperkt lading meenemen waardoor er steeds meer schepen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid te vervoeren. Hierdoor is een tekort aan scheepsruimte ontstaan.

Groet,
Bauke Wierda