Marktbericht – Week 44

05 nov

Eind vorige week werd de tarwemarkt na een dalende trend weer een paar Euro hoger gezet als gevolg van negatieve oogstmeldingen vanuit Australië. De tarweoogst zou daar, naar eigen schattingen, rond de helft van het 20 jarige gemiddelde uitkomen. Door het uitblijven van berichtgeving van betekenis daalden deze week de tarweprijzen weer. De decembernotering wist zelfs even onder de €200t te zakken. In de tweede helft van de week stonden alle noteringen echter weer boven deze, naar het zich laat aanzien, robuuste grens.

Op de beurs in Parijs bracht regenval in Frankrijk en Duitsland enige ontspanning. De neerslag werkt positief op de zaaicondities en de ontwikkeling van de jonge tarwe in gebieden die zijn getroffen door de droogte. De situatie in de VS is omgekeerd; daar wordt het zaaien vertraagd als gevolg van regen. Hier wordt echter weer droog weer verwacht waardoor de huidige achterstand weer snel goedgemaakt kan worden. De spanning rondom de opbrengsten in Australië zal te tarweprijs voorlopig nog wel even blijven ondersteunen.

Het droge weer heeft ook nadelige gevolgen gehad voor belangrijke rivieren in Europa (zoals o.a. de Moezel en de Rijn). Dezen bevatten momenteel nauwelijks nog water. Aangezien er lange tijd geen regen (van betekenis) is gevallen zijn deze rivieren niet aangevuld en is er een waterstand bereikt waardoor doorvaart bijna onmogelijk is. De diepgang in de rivieren is namelijk zo laag geworden dat schepen slechts voor een derde (en dit is nog positief weergegeven) geladen kunnen worden. Hierdoor is een verhoogde vraag naar vrachtruimte op de rivieren, met een hogere vrachtprijs tot gevolg. Naast deze hogere vrachtprijs levert de hogere vraag naar vrachtruimte schaarste op voor de beschikbaarheid van schepen.

Groet,
Bauke Wierda