Marktbericht – Week 37

17 sep

Na een daling van de tarweprijzen in de loop van vorige week stond de markt afgelopen maandag plotsklaps weer enkele euro’s hoger. Tijdens de dagen daarna bleef de markt zijwaarts bewegen in afwachting van de publicatie van het maandelijkse schattingsrapport van het Amerikaanse ministerie van landbouw; USDA. Dit rapport heeft meestal effect op de markt.

Daar waar de markt een verdere verkrapping van de wereldtarwebalans verwachtte, liet het rapport afgelopen woensdagmiddag een verruiming zien ten opzichte van de voorgaande publicatie. Door het verrassingseffect werd de tarweprijs direct enkele euro’s lager gezet.

Met name de aanpassing van de oogstopbrengst in Rusland valt op. Ten opzichte van de vorige schatting verwacht het USDA dat de Russische akkerbouwers zo’n drie miljoen ton meer tarwe van hun akkers zullen halen. Dit is gebaseerd op de recente oogstresultaten en de conditie van de zomertarwe. Door deze extra opbrengst is een eventuele exportbeperking voorlopig van tafel. Dat neemt een stuk onzekerheid weg.

Ook de totale wereldtarwevoorraad wordt in het recente rapport hoger ingeschat maar hier loont het om kritisch te kijken naar de locatie van deze voorraden. Meer dan de helft van de wereldtarwevoorraad ligt in China en staat daarmee niet ter beschikking aan de rest van de wereld.

Wij vragen ons af of deze berichtgeving voldoende impuls geeft om door de €200 grens heen te zakken of dat die voldoende weerstand biedt om het huidige prijsniveau vast te houden. Vandaag lijkt de markt in ieder geval geen duidelijke richting te kiezen.

Prijstechnisch mag de tarwemarkt door de oogst de nodige spanning geven, in kwalitatief opzicht verloopt deze oogstovergang in alle rust. Alle aangevoerde partijen worden door Koopmans aan een volledige bakanalyse onderworpen. Tot op heden bakken alle aangevoerde partijen boven verwachting. Goede rogge is dit seizoen erg schaars maar alles wat we tot nu toe hebben ontvangen voldoet volledig aan de door ons gestelde kwaliteitseisen.

Groet,
Bauke Wierda