Marktbericht – Week 31

06 aug

Door de aanhoudende droogte in de belangrijke graangebieden op de wereld blijft de tarweprijs deze week verder stijgen. Het gebrek aan water heeft een negatief effect op de oogstopbrengsten in Europa, Rusland en naar verwachting ook in Australië. Het ene na het andere marktbureau stelt de opbrengstverwachtingen naar beneden bij. De eindvoorraad zal voor het eerst sinds jaren dalen. Dit brengt de markt in onzekerheid.

Met name de aankondiging dat Duitsland dit jaar waarschijnlijk een kwart minder tarwe heeft geoogst dan vorig jaar heeft deze week een prijsopdrijvend effect op de termijnmarkt voor tarwe in Parijs. Iets minder relevant voor de tarweprijs, maar wel degelijk belangrijk voor de sector; het lijkt erop dat er ruim een kwart minder rogge van de Duitse akkers is gekomen. Dit doet de prijs van rogge explosief stijgen. In Zweden wordt de slechtste oogst sinds 1992 verwacht omdat de opbrengsten daar gemiddeld circa 30% lager liggen.

De markt kijkt ook met spanning naar het Zuidelijk halfrond. Tot dusverre had de Australische regering een tarweoogst van iets minder dan 21,9 miljoen ton voorspeld, iets meer dan het voorgaande jaar. Ondertussen denken analisten dat ook deze hoeveelheid zou kunnen dalen tot minder dan 20 miljoen ton door de aanhoudende droogte. Op donderdag kwam het gerucht in de markt dat Oekraïne mogelijk exportheffingen zou opleggen. Dit alles, en nog veel meer soortgelijke berichten over de graanmarkt, maakt dat de prijs voor tarwe steeds verder wordt opgedreven. De grens van €200 per ton voor tarwe is doorbroken en ligt inmiddels €10 achter ons.

In Europa heeft de fysieke tarwemarkt te maken met een versterkte vraag vanuit de voerindustrie. Door de droogte missen boeren veel ruwvoer zoals gras en kunnen ze dit jaar ook minder mais verwachten. Hierdoor neemt de vraag naar voer bij de Europese voerproducenten sterk toe. Zij moeten extra aankopen doen in een markt met sterk teruggelopen beschikbaarheid van granen, waardoor de premies over de termijnmarkt ook nog eens sterk oplopen.

Koopmans is tevreden over de kwaliteit van de tarwe en de rogge die wij tot nu toe hebben geanalyseerd. Eiwitten en valgetallen zijn goed en de bakkwaliteit is conform onze gewenste kwaliteitsstandaard. Deze week hebben we het eerste schip met tarwe van oogst 2018 gelost; 1000 ton Nederlandse baktarwe. In de komende weken zullen wij zorgvuldig, beetje bij beetje, de nieuwe oogst inmengen. Het inmengen van rogge uit de nieuwe oogst zal later in augustus pas starten.

Groet,
Bauke Wierda