Marktbericht – Week 29

24 jul

Het is een uitzonderlijke oogst, de oogst van 2018. Door de aanhoudende droogte tijdens de afgelopen maanden zijn de opbrengsten sterk teruggelopen. Hierdoor wordt er in de wereld voor het eerst sinds lange tijd minder geproduceerd dan er wordt geconsumeerd. Als gevolg hiervan loopt de tarwevoorraad achteruit. De noteringen aan de Matif zijn inmiddels flink hoger dan wij de laatste jaren gewend zijn.

Bovendien moeten we na de oogst ook nog zien hoeveel er ingezaaid kan worden. Door de lage opbrengsten is er immers ook minder zaaigoed beschikbaar. Hierdoor wordt ook het zaaigoed duurder. Dan is nog de vraag hoe het weer zal zijn tijdens de inzaaiperiode. Extreme regenval zou de inzaai kunnen bemoeilijken. Dit alles zorgt voor nervositeit met als gevolg dat de noteringen aan de Matif inmiddels flink zijn gestegen, en voorlopig hoog zullen blijven.

Na de vorige oogst kwamen er nog een paar meevallers aan het licht; Rusland had destijds een recordhoeveelheid tarwe geoogst en drukte als grootste exporteur de wereldmarktprijzen. In dit oogstjaar zit het eigenlijk nergens in de wereld mee. Alleen in de VS lijkt de situatie wel wat gunstiger te zijn dan aanvankelijk gedacht.

Dichter bij huis baart de oogst in Duitsland zorgen. In Frankrijk zijn de opbrengsten ook lager. Inmiddels hebben wij de eerste typemonsters van enkele belangrijke tarwesoorten ontvangen. Met de kwaliteiten lijkt niets mis te zijn. Over het algemeen lijken de eiwitten iets hoger uit te vallen en zijn de valgetallen goed.

De roggeoogst is zo goed als binnen. De hectareopbrengsten van rogge vallen erg tegen waardoor de beschikbaarheid dit seizoen beperkt is. Binnenkort kunnen we ook de eerste analyseresultaten van de rogge verwachten.

Door de langdurige droogte is inmiddels het waterpeil in de Rijn en de Main naar een dermate laag niveau gedaald waardoor de schepen nog maar voor de helft beladen kunnen worden. Naast de problematiek rondom de oogst krijgen de Europese molens ook nog eens een flinke logistieke uitdaging voor de kiezen.

Er zijn op dit moment een aantal externe factoren die verdere prijsstijgingen van de tarwe beperken; onder andere de handelsoorlog tussen VS en China. Mocht er vanuit die contreien een andere wind gaan waaien dan zijn verdere prijsstijgingen niet uit te sluiten.

Groet,
Bauke Wierda