Eerste 100% volkoren certificering voor Koopmans Meel

22 mei

Koopmans Meel BV heeft als eerste Nederlandse molen het 100%-Volkoren-certificaat mogen ontvangen. Met dit certificaat geeft het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) aan dat zowel het proces als de producten voldoen aan de gestelde eisen om 100% Volkoren producten voor consumenten te kunnen borgen.

Francesco Gribling van Koopmans Meel BV: ”Wij hebben in onze processen en producten altijd gewerkt met de eisen die het NBC aan 100% Volkoren stelt. Dat we na een gedegen audit nu dit certificaat mogen ontvangen, bevestigt dat we het als molenaar goed geborgd hebben.”

Verkoop van 100% volkoren producten
Met de introductie van het “100% Volkoren” logo een aantal jaar geleden, heeft de bakkersbranche onder aanvoering van het NBC, aandacht gegeven aan volkoren brood. Inmiddels wordt dit logo breed gevoerd, en is dit logo voor consumenten herkenbaar geworden. Het NBC wil de eisen aan dit logo verder in de keten borgen, en heeft stappen gezet molenaars te gaan auditen. In deze audit wordt bekeken of het proces voldoende borging geeft om echte 100% Volkoren producten te mogen verkopen.