Een positief melangeteam: tot dusver een goede oogst

15 sep

GOEDE BAKRESULTATEN 
Inmiddels is er een goed beeld ontstaan van de kwaliteit van de baktarwe uit de betere Duitse regio’s waar wij traditiegetrouw onze grondstoffen vandaan halen. De grond in die betreffende regio’s zijn het meest geschikt voor het telen van kwalitatief hoogwaardige baktarwe en het klimaat is er gunstig. Ook deze oogst wordt dit weer bevestigd. De bakresultaten van de onderzochte monsters zijn tot nu toe allemaal goed. Het lijkt erop dat de wateropname deze oogst wel iets hoger ligt dan de voorgaande oogst. Verder zijn de deegeigenschappen goed met ruim voldoende stand en een prima bakaard.

REGIONALE TARWE 
Ook de regionale (Nederlandse) maaltarwe voldoet aan de verwachtingen. Door de achtergebleven opbrengsten lijken de eiwitgehaltes iets hoger uit te vallen dan voorgaande jaren. De bakeigenschappen zijn zoals wij die gewend zijn van de regionale baktarwe. Dit is een mooie opsteker gezien het natte voorjaar en de wisselvallige zomer in Nederland. In een videoverslag is te zien hoe onze proefmolenaar Nico en onze proefbakker Piet monsters van regionale tarwe aan een deskundige analyse onderwerpen.

PROBLEEMLOZE INZET OOGST 2016 
Wij lijken probleemloos verder te kunnen met het inzetten van tarwe uit de oogst van 2016. Dit zal in de komende weken met uiterste zorgvuldigheid uitgebouwd worden. Afhankelijk van de soort bloem ligt het percentage nieuwe oogst op dit moment op zo’n dertig procent aandeel in de melange.

ROGGE VOLGT 
Wij hebben nog een ruime hoeveelheid rogge uit het voorgaande seizoen tot onze beschikking. Dit geeft rust. Hierdoor kan eerst alle aandacht uitgaan naar de tarwe uit de oogst van 2016 om vervolgens met de nieuwe oogst rogge aan de slag te gaan.

Namens het melangeteam van Koopmans Meel,

Bauke Wierda