Oogstbericht

28 jul

OOGSTVERWACHTING 2015

Leeuwarden, 27 juli 2015

Geachte relatie,

Hoewel het oogsten in de voor Koopmans Meel belangrijke gebieden nog grotendeels moet beginnen, kunnen wij al wel een goed beeld vormen van groeiomstandigheden en karaktereigenschappen. In geval van het uitblijven van extreme weersomstandigheden, geven wij u hierbij onze verwachting voor de oogst van 2015.

In de meest (warmere) gelegen Zuid-Europese landen is de oogst van tarwe in volle gang. Het voorjaar is in de Midden- en Noord-Europese landen wat kouder en  droger verlopen. Eind mei, begin juni kwam er alsnog regen met kort daarna de benodigde warmte. De algehele groeiomstandigheden stemt ons hierdoor positief. Naar verwachting zal de oogst zonder vertraging verlopen. Door steeds verdere aanscherping van stikstofreductie blijven de opbrengsten per hectare als ook de hoeveelheid eiwit in de korrel onder druk staan. Het oogsten van de rogge laat nog wat langer op zich wachten, er is voldoende ingezaaid. De verwachtingen zijn goed.

De teelt en oogstomstandigheden zijn uiteindelijk sterk bepalend voor de gewenste functionele eigenschappen en parameters van onze eindproducten. Naar gelang onze bevindingen maken wij de keuzes in welke tarwe en rogge wij naar Leeuwarden halen. Onze “Puur vanuit de Oorsprong” filosofie bewijst een goede strategische keuze, meer samenwerking binnen de gehele keten ten einde duurzame waarde te creëren. “Puur vanuit ons hart”

De eerste oogst (tarwe) zal zo rond week 33/34 tot onze beschikking zijn, dit is volgens planning en zorgt voor een mooie en soepele aansluiting op (oude) de oogst van 2014.

De rogge is in de voor ons belangrijke gebieden nog volop in ontwikkeling, de berichten zijn hoopvol maar onder invloed van een broeierig of nat weertype zou dit nog kunnen veranderen. De eerste oogst 2015 rogge zal rond week 36 beschikbaar zijn. Roggetypes voor koek en roggebrood lijken voldoende voorradig.

Over een aantal weken zullen wij u nader informeren over de specifieke functionele eigenschappen van de oogst 2015. De planning van inmenging in de melanges ziet u in de onderstaande  grafiek.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijk groeten,

Wim van Rangelrooij
Melangeur granen Koopmans Meel